De ce America Latină se numește ”latină”, deși acolo nu se vorbește limba latină?

America este o parte a lumii, care combină două continente – America de Nord și cea de Sud. Cu ele totul e destul de simplu – la nord e America de Nord, la sud e America de Sud. Învălmășeala începe în partea centală, unde se află mai multe state, multe din care sunt pur insulare și au dimensiuni foarte mici.

Lumea Nouă, America Centrală, Vest-India, America Latină, regiunea Caraibilor – sunt mai multe regiuni, și uneori nu e prea clar, ce reprezintă fiecare din ele. Haideți să vorbim puțin despre terminologie!

Lumea Nouă – așa numeau America europenii, când abia au descoperit-o. Lumea Nouă și America sunt sinonime.

America Centrală e partea de sud a Americii de Nord, toate statele mai jos de Mexic până la Columbia. Insulele din Marea Caraibilor în America Centrală nu se includ!

Mezoamerica – așa se numește regiunea, în care au fost găsite urme clare ale civilizațiilor, care înfloreau aici până la apariția colonialiștilor. E vorba de partea de sud a Mexicului, Guatemala, Beliz, Salvador, o parte din Honduras și Nicaragua.

Vest-India e regiunea, care include doar insulele din Marea Caraibilor, inclusiv Cuba, Jamaica și Haiti. Vest-India pur și simplu este o denumire veche.

America Engleză și America Latină – e vorba de niște termini sociali, prima noțiune se referă la acea parte a continentului nordamerican, care e dominată de vorbitorii de engleză, adica Canada și SUA, mai puțin Jamaica, Beliz, Guyana și Suriname. America Latină e regiunea, unde se vorbește limba spaniolă și cea portugheză, cu excepția unor state, care deja au fost numite.

Însă de ce se numește anume așa, aici nimeni niciodată nu a vorbit limba latină!? Răspunsul e simplu – aici sunt state, unde se vorbesc și alte limbi, cum ar fi franceza și portugheza (Brazilia). Aceste limbi aparțin grupului de limbi romanice, care se trage de la limba latină. De aici vine și denumirea regiunii.

Sursa